Η Προσαρμογή του Ερωτηματολογίου για τον Αντίκτυπο της Αφασίας στα Ελληνικά: Μια μελέτη εγκυρότητας και αξιοπιστίας

Publication
3ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας - Αθήνα 2022