Τρίπτυχο ASPIRE

Αναζητούμε άντρες και γυναίκες με πρόβλημα επικοινωνίας μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, για να συμμετάσχουν σε έρευνα για την πιθανή βελτίωση της επικοινωνίας τους.

Η έρευνα αυτή έχει αξιολογηθεί και έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, με αριθμό: EEBK/EΠ/2017/37 Το Έργο EXCELLENCE/1216/0517 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η συμμετοχή στην έρευνα δεν επιβαρύνει οικονομικά τους συμμετέχοντες.

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα παρακαλώ επικοινωνήστε:

Κλινική Αποκατάστασης, Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Avatar
Maria Kambanaros
Professor of Speech Pathology

Language impairements in multilingual individuals, Aphasia, Transcranial Magnetic Stimulation.