ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Assessment of Post-Stroke Aphasia for Rehabilitation Research - ASPIRE

  • Το πρόγραμμα ASPIRE αφορά διεπιστημονική έρευνα που στοχεύει στη βελτίωση των προβλημάτων λόγου και της ποιότητας ζωής ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Το πρόγραμμα αφορά 10 ημέρες θεραπείας στην Κλινική Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ.
  • Καλύπτονται όλα τα έξοδα εξετάσεων και θεραπειών για όλους τους συμμετέχοντες.
Avatar
Maria Kambanaros
Professor of Speech Pathology

Language impairements in multilingual individuals, Aphasia, Transcranial Magnetic Stimulation.